Instant Computer Repair

Uw sleutel tot alle ICT oplossingen

Software • Hardware • DevelopmentDe "afhankelijkheid" van de computer is inmiddels groot geworden. Steeds meer aktiviteiten vinden hier plaats met alle risico's vandien zowel van binnen als buiten de computer.

Onlangs hadden wij een "total crash". Met als gevolg een niet te herstellen computer.
"Wij komen zo snel mogelijk naar je toe" werd gelukkig waargemaakt door Instant Computer Repair. Wij hebben de begeleiding en ondersteuning bij het vernieuwen van de juiste machine als zeer welkom ervaren. Voordat alle noodzakelijke handelingen die nodig zijn voor de installatie van de nieuwe computer gedaan zijn, ben je diverse minuten verder in het afgesproken abonnement.

Een goed systeem van Instant Computer Repair waar met het declareren van de minuten coulant wordt omgegaan. Met name het snel optreden bij "pech" is van groot belang naast de standaard onderhoudsbeurten.

Wij gaan binnenkort weer afspreken voor een tussentijdse ondersteuning en hulp bij het inrichten van de systemen en de software maar moeten eerst nog even wat minuten bijkopen.

Ik hoop dat Instant Computer Repair op deze manier kan blijven optreden ook nadat het aantal abonnementen fors is gestegen.


Sieb de Vries
Arnhem