Instant Computer Repair

Uw sleutel tot alle ICT oplossingen

Software • Hardware • Development

Privacy

De persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, afgenomen diensten en factuurgegevens) worden door Instant Computer Repair voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Voor het accepteren van uw aanvraag voor een abonnement op een dienst van Instant Computer Repair.
  • Het technisch mogelijk maken van de dienstverlening.
  • Het beheer van de relatie tussen u en Instant Computer Repair, waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals offerte aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.
  • Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een faktuur, incasso etc.
  • Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, behandeling van ongewenste oproepen, uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
  • Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beŽin-diging van het contract) ten behoeve van de dienstverlening en de verkoop van producten en diensten van Instant Computer Repair.

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.