Instant Computer Repair

Uw sleutel tot alle ICT oplossingen

Software • Hardware • Development

Cursus windows

Kort overzicht van de leerstof Windows: starten, beknopt overzicht, vensters, mappen, menu's en dialoogvensters, schuifbalken, tekst invoeren en bewerken, helpfunctie, Windows afsluiten, het menu Start, aanpassen van het Startmenu, het bureaublad, Actieve Desktop, taakbalk aanpassen, werkbalken, snelkoppelingen, eigenschappen van het bureaublad, vormgeving van Windows aanpassen, achtergronden en achtergrondpatronen, schermbeveiliging, Windows Verkenner of Internet Explorer gebruiken, tabblad bestandstypes, Opdracht Zoeken, printers installeren, lettertypen installeren en gebruiken, configuratie-instellingen, software en hardware installeren, bestanden terugzetten, Windows optimaliseren en onderhouden, werken met Windows-Accessoires, werken met WordPad, werken met Paint, Imaging, werken met Internet Explorer en Outlook Express, enkele toepassingen uit de programma's van Microsoft Office 97, 2000,XP of Vista.

Wij introduceren de nieuwe computergebruiker in het besturingssysteem WINDOWS. Het doel van de cursus is onmiddellijk aan de slag te gaan met WINDOWS en je vertrouwd te maken met de verschillende functies van het systeem. Bovendien zal het gebruik van enkele programma's (die onder Windows werken) worden toegelicht.Het is niet de bedoeling de beginner te confronteren met ingewikkelde toestanden zoals hardwareconflicten, het opnieuw installeren van Windows, het oplossen van Windows problemen, enz. De beginner heeft hier in eerste instantie geen boodschap aan. Wij gaan er dus van uit dat het systeem optimaal werkt en spitsen ons louter toe op het gebruik ervan, wat uiteindelijk toch de bedoeling is voor de "leek".

Verwachtingen? Na deze cursus moet u in staat zijn om zelfstandig gebruik te maken van de mogelijkheden van zijn PC. U kan dan verder op eigen houtje de verworven basiskennis uitbreiden.