Instant Computer Repair

Uw sleutel tot alle ICT oplossingen

Software • Hardware • Development

Cursus netwerken

Kort overzicht van de leerstof NETWERKEN: hoe stel ik een netwerk in, hoe werkt een netwerk, wat is een protocol, wat is tcp/ip, hoe kan ik een intranetwerk maken.

Wij introduceren de nieuwe computergebruiker in de wereld van netwerken. Het doel van de cursus is onmiddellijk aan de slag te gaan met een NETWERK en vertrouwd te raken met de verschillende eigenschappen van netwerken. Bovendien zullen de instelling in windows voor netwerken worden toegelicht.Het is niet de bedoeling de beginner te confronteren met ingewikkelde toestanden zoals NETMASK, PROCTOCOLLEN. De beginner heeft hier in eerste instantie geen boodschap aan. Wij gaan er dus van uit dat de basis kennis in netwerken wat opgeschroefd wordt, wat uiteindelijk toch de bedoeling is voor de "leek".

Verwachtingen? Na deze cursus moet u in staat zijn om zelfstandig een simpele intranetwerk thuis te kunnen opzetten. U kan dan verder op eigen houtje de verworven basiskennis uitbreiden.